Zweryfikuj posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu systemów fotowoltaicznych. Odpowiedz na zadane pytania i sprawdź z nami prawidłowość swoich odpowiedzi.

Do zagrożeń występujących w trakcie wykonywania oraz użytkowania systemów fotowoltaicznych zaliczamy:

odpowiedź ukryj

Organiczne ogniwa fotowoltaiczne (OPV) – są zbudowane?

odpowiedź ukryj
Techniką wykorzystywaną do produkcji cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych jest ?
odpowiedź ukryj

Czy  zacienienie pojedynczego ogniwa panelu fotowoltaicznego wpływa na prace całego modułu?

odpowiedź ukryj
Wzrost mocy promieniowania słonecznego powoduje :
odpowiedź ukryj
Ile czasu ma uczestnik po odbyciu szkolenia podstawowego w akredytowanym ośrodku na przystąpienie do egzaminu przed UDT?
odpowiedź ukryj
Metoda polskiego naukowca J. Czochralskiego wprowadzająca technologię produkcji krzemu monokrystalicznego została zaprezentowana w :
odpowiedź ukryj
Ogniwa z krzemu polikrystalicznego charakteryzują się między innymi kolorem:
odpowiedź ukryj
Ile wynosi tzw. odstęp izolacyjny pomiędzy elementami PV a instalacją odgromową lub stroną AC instalacji?
odpowiedź ukryj
Szeregowe połączenie modułów fotowoltaicznych powoduje :
odpowiedź ukryj

Równoległe połączenie modułów fotowoltaicznych powoduje?

odpowiedź ukryj

W skład ogniwa CdTe wchodzą następujące pierwiastki ?

odpowiedź ukryj

Ogniwa PV wykonane z tellurku kadmu  zalicza się do ogniw?

odpowiedź ukryj

W skład ogniwa CIGS wchodzą następujące pierwiastki ?

odpowiedź ukryj

Zacienienie pojedynczego ogniwa wpływa się na:

odpowiedź ukryj

Sieci systemów samodzielnych, autonomicznych (off grid):

odpowiedź ukryj

Zakres napięć MPP jest to:

odpowiedź ukryj

Standardowe warunki testu (ang. Standard Test Condidions – STC) określane są przez następujące parametry i ich wielkości:

odpowiedź ukryj

Standardowe warunki testu (ang. Standard Test Condidions – STC) określane są przez następujące parametry i ich wielkości:

odpowiedź ukryj

Najczęściej stosowane akumulatory w systemach hybrydowych LiFePO4  to akumulatory :

odpowiedź ukryj

Średnia waga baterii LiFePO4 w stosunku do tradycyjnych akumulatorów ołowiowo -  kwasowych wynosi ?

odpowiedź ukryj

Średnia waga baterii LiFePO4 w stosunku do tradycyjnych akumulatorów ołowiowo -  kwasowych wynosi ?

odpowiedź ukryj

Dla jakiej ilości łańcuchów fotowoltaicznych połączonych równolegle wskazane jest zastosowanie dodatkowych bezpieczników gPv?

odpowiedź ukryj

Zakres podstawowej normy PN-EN 61215:2005 dla  modułów  fotowoltaicznych wykonanych z krzemu krystalicznego  zawiera:

odpowiedź ukryj