Zweryfikuj posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu tematyki pomp ciepła. Odpowiedz na zadane pytania i sprawdź z nami prawidłowość swoich odpowiedzi.

Wymień i krótko opisz rodzaje pomp ciepła, w zależności od sposobu pozyskiwania ciepła (rodzaju dolnego źródła ciepła) i przekazywania go do pomieszczeń ogrzewanych (górne źródło):

odpowiedź ukryj

Co określa współczynnik SPF:

odpowiedź ukryj

Co określa współczynnik COP:

odpowiedź ukryj

Wymień zalety i wady poziomych wymienników gruntowych:

odpowiedź ukryj

Wymień zalety i wady pionowych wymienników gruntowych:

odpowiedź ukryj

Z czym może być związana usterka wysokiego ciśnienia układu chłodniczego pompy ciepła:

odpowiedź ukryj

Z czym może być związana usterka wysokiego ciśnienia układu chłodniczego pompy ciepła:

odpowiedź ukryj

Podaj orientacyjną ilość czynnika chłodniczego w pompach ciepła typu Split (w zakresie mocy cieplnej 4-16 kW):

odpowiedź ukryj

Uruchamianie, konserwacje i kontrole manualne pomp ciepła wykonuje się na podstawie:

odpowiedź ukryj

Jakie są zasadnicze wady poziomych wymienników ciepła:

odpowiedź ukryj

Instalacja dolnego źródła pompy ciepła jest odpowietrzona gdy:

odpowiedź ukryj

Dolne źródło ciepła pomp ciepła solanka/woda powinno charakteryzować się: 

odpowiedź ukryj

Odszranianie parownika pompy ciepła wykonuje się z wykorzystaniem:

odpowiedź ukryj

Najefektywniejszymi odbiornikami ciepła generowanego przez pompę ciepła są systemy:

odpowiedź ukryj

W pompach ciepła z bezpośrednim odparowaniem wymiennik gruntowy pracuje jako:

odpowiedź ukryj

Anoda magnezowa zabezpiecza zasobnik CWU przed:

odpowiedź ukryj

Czy sposób montażu jednostki zewnętrznej pompy ciepła powietrze/woda typu split wpływa na hałas:

odpowiedź ukryj

Proces transportu ciepła w pompie ciepła z ośrodka o niższej temperaturze do ośrodka o temperaturze wyższej odbywa się przy udziale energii:

odpowiedź ukryj

Uzupełnienie ubytków czynnika chłodniczego powinno odbywać się poprzez:

odpowiedź ukryj

Jaka jest wymagana minimalna czułość przyrządu do kontroli szczelności instalacji czynnika chłodniczego w pompach ciepła:

odpowiedź ukryj

Z jakim rodzajem elementu dławiącego w obiegu chłodniczym pompy ciepła musi współpracować sprężarka inwerterowa:

odpowiedź ukryj

Wydajność cieplna pompy ciepła wynosi 20 kW, zaś ze źródła dolnego pobierane jest 16 kW ciepła, w związku z tym moc napędowa sprężarki w tym urządzeniu wynosi:

odpowiedź ukryj

Jaka zmiana wymusiła na użytkownikach zakładanie kart urządzenia dla pomp ciepła:

odpowiedź ukryj

Skraplacz w pompie ciepła, to urządzenie, które:

odpowiedź ukryj