Ciśnieniowa butla dwuzaworowa do odzysku czynnika chłodniczego

Służy jako zbiornik do przechowywania substancji kontrolowanych lub tzw. f-gazów po odzyskaniu ich z zamkniętego układu chłodniczego. Przed przystąpieniem do  serwisowania lub demontażu instalacji chłodniczej należy bezwzględnie opróżnić ją z czynnika za pośrednictwem LINK DO STACJI DO ODZYSKU . Do przechowywania tak odzyskanego freonu służy właśnie wyposażona w dwa zawory dostępowe butla. Dla zachowania jednorodności i czystości substancji należy zadbać aby każdy rodzaj czynnika gromadzić i przechowywać w dedykowanej i odpowiednio oznaczonej butli. Po zakończeniu prac serwisowych można ponownie przetłoczyć czynnik z butli do układu chłodniczego.


Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 17 grudnia 2015 r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia personelu zajmującego się odzyskiem substancji kontrolowanych lub fluorowany gazów cieplarnianych z urządzeń chłodniczych, wymienia butlę ciśnieniową dwuzawodową jako jeden z obowiązkowych elementów wyposażenia. Na dodatek stawia wymóg posiadania takiej butli "dla każdego rodzaju gazu". Wynika z tego, że każdy instalator posługujący się certyfikatem dla personelu powinien dysponować kilkoma tego rodzaju butlami. W trakcie kontroli prowadzonych przez inspektorów UDT w związku z uzyskiwaniem certyfikatu przedsiębiorcy należy oczekiwać, że spotkacie się Państwo z żądaniem okazania tych opakowań.

Dane Techniczne:

  • Konstrukcja: Dwuzaworowa
  • Maksymalne ciśnienie: 48 bar
  • Pojemność: 12 kg
  • Przyłącze gazowe: 1/4 SAE
  • Waga: 7,5 kg
  • Spełnia normę: EN 133221
  • Czynniki chłodnicze i oprogramowanie układowe: R22,R134A,R404A,R407C,R410A,R507

Pliki do pobrania

wstecz