Jak wyrobić certyfikat fgaz dla przedsiębiorców

Wymagania, procedury, nowe możliwości

Jeśli Twoja firma prowadzi działalność gospodarczą w zakresie montażu / instalacji, serwisowania, konserwacji czy likwidacji urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) czyli m.in pompy ciepła lub klimatyzacje to zgodnie z art. 29 ustawy f-gazowej ma obowiązek posiadania certyfikatu dla przedsiębiorcy, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2015/2067.

Lista warunków uzyskania certyfikatu

 1. Zatrudnianie pracowników posiadających certyfikat personalny w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych.
  W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, sam przedsiębiorca również potrzebuje certyfikatu personalnego.

 2. Procedury f-gazowe (wraz z dokumentacją czynności wykonywanych przez personel). EkolHouse ma w swojej ofercie gotowe procedury f-gazowe.

 3. Sprzęt fgazowy (m.in pompa próżniowa, stacja do odzysku czynnika, waga, butla do odzysku, giętarka, specjalistyczne klucze, miernik, termometr, środki ochrony indywidualnej czyli rękawice ochronne i okulary ochronne itd.). Zakup pełnego zestawu profesjonalnego sprzętu wiąże się z dużym wydatkiem, jeśli więc potrzebujesz wynająć zgodny z rozporządzeniem UDT kompletny zestaw f-gazowy, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 4. Dostarczenie odpowiednio wypełnionych dokumentów i wniosków, dla których wyjaśnienia poświęcimy kolejny akapit artykułu.

Wydanie certyfikatu - Urząd dozoru technicznego

Po spełnieniu pierwszych 3 punktów listy warunków, kolejno należy wypełnić i dostarczyć do UDT komplet następujących dokumentów:

 1. Oświadczenie o niekaralności oraz spełnieniu wymagań.

 2. Wniosek o wydanie certyfikatu.

 3. Oświadczenie zgody na korespondencje drogą elektroniczną.

 4. Dowód wpłaty (obecnie cena wydania certyfikatu przedsiębiorcy wynosi 2472,40 zł).

Do około 20 dni roboczym UDT zweryfikuje poprawność złożonych wniosków i wyznaczy termin kontroli u przedsiębiorcy, na której sprawdzi wymagane procedury w zakresie f gazów oraz specjalistyczny sprzęt do obsługi urządzeń i aparatury, które w swojej pracy używają fluorowanych gazów cieplarnianych.

W celu sprawdzenia poprawności przyznania certyfikatu przedsiębiorcy w zakresie f gazów, należy odwiedzić dedykowany rejestr certyfikowanych przedsiębiorców, w którym umieszczone są wydane, zawieszone, odwieszone lub cofnięte certyfikaty.

Wdrożenie systemu dokumentowania czynności

System dokumentowania czynności jest koniecznym wymogiem nakładanym przez urząd dozoru technicznego, aby otrzymać certyfikat dla przedsiębiorców. Wspomniany system ma na celu prowadzenie archiwizacji wykonanych czynności w głównym miejscu wykonywania działalności. Wszystkie kryteria jakie powinny być w nim zawarte określone zostały w rozporządzeniu, które określa minimalne wyposażenie techniczne, procedur i systemu dokumentowania czynności. Jest to rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 grudnia 2017r (Dz.U. 2017 poz. 2417), określa ono jakie informacje powinny zostać zawarte w systemie dokumentowania czynności (łącznie 10 punktów). System uzupełniany jest przez przedsiębiorcę który odpowiada za certyfikowany personel.

Większe możliwości dzięki dodatkowym szkoleniom

W celu zwiększenia wachlarza oferowanych usług, przedsiębiorcy działający w obszarze instalacji pomp ciepła czy klimatyzacji, kształcą się w zakresie:

 • napełniania zbiorników ciśnieniowych - kwalifikacje do napełniania zbiorników ciśnieniowych (pojemność powyżej 350cm3) gazami skroplonymi takimi jak np. fgazy, podtlenek azotu, dwutlenek węgla. Kurs uprawnia m.in do pomiaru ciśnienia w instalacji, przeprowadzeniem czynności odzysku czynnika i przechowywanie odzyskiwanej substancji kontrolowanej. Dodatkowo pozwala na wykonywania prac takich jak np. serwisowanie pomp ciepła, wykrywania nieszczelności układu, wykonywania prób szczelności.

 • lutowania twardego - zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie wykonywania połączeń sztywnych i szczelnych za pomocą twardego lutu. Po pomyślnym ukończeniu kursu, uczestnik dostaje imienny certyfikat lutowania twardego.

wstecz