Jak wygląda złożenie wniosku?

Portal Beneficjenta

Co musisz przygotować aby ubiegać się o dofinansowanie z programu czyste powietrze?

  • Dane do logowania do profilu zaufanego.

  • Jeżeli ubiegasz się o podwyższone/najwyższe dofinansowanie – skan zaświadczenia, które cię upoważnia do podwyższonego dofinansowania.

Ważne! Zaświadczenie zostanie wydane tylko jeśli jego data nie będzie przekraczać 3 miesiące od daty złożenia wniosku.

  • Wypis z Księgi wieczystej , lub w przypadku jej braku dla dla tego budynku , potwierdzenie jego własności np. akt notarialny.

  • Jeśli budynek jest współwłasnością potrzebna będzie zgoda współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia

  • Jeśli małżeństwo posiada współwłasność majątkową, potrzebna będzie zgoda współmałżonka na realizacje zakresu umowy przedsięwzięcia

  • Jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem , będziesz potrzebował umowę z Wykonawcą

Jak wygląda złożenie wniosku do Wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej?

Złożenie wniosku o dofinansowanie w urzędzie:

1.Wnioski składać można do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który działa na terenie województwa, w którym znajduje się budynek/lokal mieszkalny którego dotyczy przedsięwzięcie.

  1. Wszystkie potrzebne dokumenty, oraz instrukcje uzupełnienia wniosku dostępne są na:

a) stronie internetowej "gov.pl"

lub
b) na stronach wfosigw - który pomaga poprawnie wypełnić wniosek

3.Formularz wniosku mieści się w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie – niezbędne jest aby osoba składająca wniosek wypisał go w systemie GWD.

4.Wnioski składane są przez GWD , w pierwszej kolejności niezbędne jest założenie swojego konta. Jeśli Wnioskodawca nie posiada podpisu elektronicznego możliwe jest wypisanie wniosku w formie papierowej. Po wypełnieniu wniosku w GWD, musimy zatwierdzać go aż do uzyskamy status wniosku „oczekuje na złożenie”. W kolejnym kroku drukujemy wniosek z systemu GWD i składamy na nim ręczny podpis i wysyłamy, go w formie papierowej z załącznikami do naszego wfośigw.

Ostateczne daty złożenia wniosku o dofinansowanie

Do jakiego dnia trwa składanie wniosków o dofinasowanie z programu "Czyste Powietrze"?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do dnia 30 czerwca 2027 roku, do godziny 00:00.

Korzystanie z portalu beneficjenta

Portal Beneficjenta - internetowy system, który umożliwia złożyć wniosek, oraz pozwala śledzić etap realizacji złożonych wniosków, jak i umów lub otrzymać informacje o zbliżających się płatnościach.

Za pośrednictwem portalu Beneficjenta uzyskamy również odpowiedzi na złożone przez nas pytania . Możemy również uzyskać informacje o stanie realizacji zgłoszonych wniosków i umów.

Portal jest dostępny dla wszystkich, którzy otrzymali już wymagane identyfikatory tzn. nazwę używaną do logowania w portalu i numer beneficjenta.

Obowiązki Beneficjenta od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie

Od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze mamy 30 miesięcy na realizację wszystkich wymienionych w naszym wniosku przedsięwzięć – jednak nie później niż do 30.06.2029r.

Galeria zdjęć

wstecz