Szkolenie (on line) + szkolenie stacjonarne: 1 180zł brutto

Szkolenie przypominające UDT: 500zł brutto

Szkolenie (on line): 399zł brutto

POZOSTAŁA ILOŚĆ MIEJSC: 5

Data:
12-13.08.2024 - zdalnie (online), 14.08.2024r. - stacjonarnie Mysłowice
Miejsce:
Teoria - zdalnie, praktyka - Mysłowice
Cena
1180 zł brutto

Zapisz się za pomocą formularza

W razie pytań zadzwoń: 530 522 390 lub 32 271 47 92

1. Miejsce szkolenia:

 • 2 dni szkoleniowe - Webinarium 12-13.08.2024(On-line)
 • 1 dzień praktyka - 14.08.2024, Mysłowice, 

2. Organizator szkolenia:

Ekolhouse Sp z o.o. 


3. Czas trwania:

 • Teoria (zdalnie) od godz: 16:30-20:30
 • Praktyka od godz: 10:00-15:00

4. Do kogo skierowane?

Firmy instalacyjne z branży elektrycznej, sanitarnej oraz handlowej planujące rozpocząć działalność w zakresie instalacji fotowoltaicznych lub poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie mikro instalacji PV oraz ubiegać się o certyfikat nadawany w zakresie mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych przez Urząd Dozoru Technicznego.


5. Baza szkoleniowa?

Baza przystosowaną do zajęć praktycznych umożliwiająca nabycie umiejętności praktycznych montażowych. W trakcie szkolenia możliwe jest fizyczne zamontowanie poszczególnych podzespołów systemu fotowoltaicznego (on grid, off grid oraz on/ off grid) oraz jego konfiguracje z siecią elektroenergetyczną.


6. Harmonogram/ zakres szkolenia:

 1. Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania systemów.
  1. Historia i perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Europie i na świecie
  2. Korzyści ekonomiczne, środowiskowe społeczne stosowania fotowoltaiki
  3. Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania fotowoltaiki
  4. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska stosowane w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń
  5. Przykładowe systemy certyfikacji wyrobów (Solar Keymark)
  6. Podstawowe terminy i definicje
 2. Podstawowe własności fizyczne i zasady działania systemów.
  1. Ogniwo słoneczne – budowa i zasady działania
  2. Rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych
  3. Rodzaje systemów fotowoltaicznych
  4. Urządzenia i elementy systemów fotowoltaicznych
 3. Zasady doboru systemów.
  1. Wybór rozwiązań technicznych
  2. Profile energetyczne odbiorników
  3. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych
  4. Wymiarowanie systemu
  5. Autonomiczne systemy fotowoltaiczne
  6. Podłączenie systemy fotowoltaicznego do sieci energetycznej
  7. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną
 4. Montaż i regulacja instalacji systemu.
  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu instalacji
  2. Plan instalacji
  3. Narzędzia i wyposażenie do montażu
  4. Zasady praktyczne instalacji modułu, dobór i wymiarowanie przewodów oraz kabli
  5. Konfigurowanie i uruchamianie systemów fotowoltaicznych
  6. Współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych
  7. Ograniczanie przepięć
 5. Wydajność systemów
  1. Charakterystyki prądowo napięciowe
  2. Czynniki mające wpływ na wydajność prac
  3. Ocena pracy systemu – analiza wskaźników jakości
 6. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów.
  1. Program utrzymania
  2. Analiza typowych błędów związanych z modernizacją i utrzymaniem
  3. Rodzaje typowych zakłóceń i awarii w systemach
  4. Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – wytyczne i wymagania dotyczące pomiarów i ich analiza
 7. POMPY CIEPŁA - Podstawy działania i współpracy z systemami PV


7. Co otrzymasz po szkoleniu?

Certyfikat ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014 r. poz. 505).


8. Co otrzymasz w trakcie szkolenia?

 • Wartościową wiedzę praktyczną oraz teoretyczną z zakresu zasad projektowania, doboru oraz wykonania systemów fotowoltaicznych.
 • Poznasz tendencję rozwoju oraz aktualną sytuację prawną w Polsce w zakresie fotowoltaiki.
 • Uzyskasz wiedzę z zakresu aktualnych form dofinansowania instalacji fotowoltaicznych takich jak program PROSUMENT.
 • Posiądziesz wystarczającą wiedzę do rozpoczęcia Twojej przygody z tą nową pasjonującą dziedziną wiedzy i biznesu.

Formularz zapisu na szkolenie

Wszystkie pola z * są wymagane.
wstecz