Magazynowanie i optymalizacja zużycia energii elektrycznej
produkowanej w instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem
systemów hybrydowych i pomp ciepła
Wybrane technologie magazynowania energii elektrycznej

(magazyny energii, inwertery hybrydowe)
1.Inwertery z opcją magazynowania energii
2.Inwertery hybrydowe na przykładzie
wybranych producentów
3.Praktyczne zasady funkcjonowania
inwerterów hybrydowych
oraz inwerterów przystosowanych do współpracy z akumulatorami
4. Funkcja Retrofit modernizacja tradycyjnych systemów PV w układ hybrydowy ON / OFF Grid
5. Dobór magazynów energii ze względu na zapotrzebowanie budynków w energię elektryczną
z uwzględnieniem energii produkowanej za pośrednictwem instalacji fotowoltaicznej.
6. Case Study opłacalność hybrydowych systemów PV po nowelizacji Ustawy OZE 31.03.2021

Wykorzystywanie technologii pomp ciepła do optymalizacji zużycia energii
produkowanej za pośrednictwem systemu PV
1 . Pompy ciepła podstawy teoretyczne i praktyczne
2.Charakterystyka powietrznych i gruntowych pomp
ciepła z uwzględnieniem zasad montażu
3. Modernizacja tradycyjnych systemów grzewczych
w systemy oparte na pompie ciepła
4. Dobór pomp ciepła z uwzględnieniem zapotrzebowania
budynku na ogrzewanie.
5. Case Study opłacalność pomp ciepła w kontekście nowelizacji Ustawy OZE po 31.03.2021

Galeria zdjęć

wstecz