Na co składa się koszt szkolenia fgazowego

Promocyjna cena kursu na f gazy

Kurs f gazy skierowany jest do osób zajmujących się serwisem, instalacją, konserwacją pomp ciepła oraz urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, które zawierają czynniki chłodnicze z grupy fluorowanych gazów cieplarnianych. Na cenę szkolenia f gazowego składają się:

 • Zajęcia teoretyczne (zdalnie)

 • Zajęcia praktyczne (stacjonarnie)

 • Egzamin teoretyczny oraz praktyczny

 • Materiały szkoleniowe (.pdf)

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Najtańsze profesjonalne szkolenia i egzamin z f gazów oferuje EkolHouse, promocyjna cena szkolenia i egzaminu wynosi tylko 1170zł brutto.

Cena za f-gazowe szkolenie grupowe dla firm wyliczana jest indywidualnie, w zależności od lokalizacji, ilości osób oraz zakresu i tematyki szkoleń.

Całodniowe szkolenie organizowane przez akademie szkoleniową EkolHouse, podzielone jest na część teoretyczną w formie zdalnej oraz część praktyczną zakończoną egzaminem, którego pomyślne zdanie pozwala zdobyć odpowiednie uprawnienia f gazowe oraz otrzymać certyfikat f gazy.

Promocja na fgazy! Wybierz termin i lokalizację.

Forma i czas trwania kursu f gazy:

 • 4 godziny kursu teoretycznego (online) lub dostęp do platformy szkoleniowej EkolHouse, za pośrednictwem której można odbyć część teoretyczną (offline) szkolenia f-gazowego w dowolnym terminie do czasu rozpoczęcia zajęć praktycznych.

 • Całodniowe szkolenie praktyczne prowadzone przez doświadczonych szkoleniowców zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym. W części praktycznej kursanci poznają funkcjonowanie i specyfikę części składowych układu chłodniczego oraz sposoby serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych. Czas trwania szkolenia i egzaminu zależny jest od wielkości grupy uczestników.

Zapewniamy najwyższą zdawalność! Jeśli nie zdasz egzaminu, zaprosimy Cię bezpłatnie na kolejny termin szkolenia.

Szkolenia f gazowe - terminy i lokalizacje

Kurs f gazy przeprowadzany (część praktyczna) jest przez EkolHouse i odbywa się na terenie całego kraju w poniższych lokalizacjach:

Najbliższe szkolenie f gazy znajdziesz w naszym aktualnym harmonogramie szkoleń. Program szkolenia oraz zakres szkolenia zobaczysz klikając w wybraną lokalizację z powyższej listy. Wybierz termin kursu f gazowego i uzyskaj certyfikat dla personelu oraz uprawnienia f gazowe.

Po ukończeniu szkolenia f gazy i uzyskaniu uprawnienia typu f-gazowego, warto do pracy z czynnikiem cieplarnianym również przeszkolić się w zakresie napełniania butli, lutowania twardego oraz pomp ciepła, wszystkie szkolenia również przeprowadzi ośrodek szkoleniowy EkolHouse.

Zapisz się na wszystkie trzy niezbędne szkolenia i zyskaj dodatkowy rabat! Sprawdź usługi powiązane z tematyką i szkoleniem f gazy, m.in wynajem zestawu f-gazowego, procedury f-gazowe, dodatkowe szkolenia montażowe.

Czym są fluorowane gazy cieplarniane?

F gazy, czyli fluorowane gazy cieplarniane to substancje chemiczne, które zawierają fluor oraz charakteryzują się wysokim GWP, czyli współczynnikiem ocieplenia globalnego. Fluorowane gazy stosowane są m.in jako czynnik chłodniczy w klimatyzacji i chłodnictwie. Uprawnienia f gazy są wymagane dla wszystkich osób, które pracują przy instalacji chłodniczej, naprawie, demontażu, odzysku czynnika lub czynnościach konserwacyjnych w urządzeniach zawierających gazy fluorowane lub substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO).

Prawo w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych

Gazy fluorowane to jedynie cieplarniane gazy objęte protokołem z Kioto, czyli porozumieniem międzynarodowym, które na mocy prawnej nakłada na państwa wysoko rozwinięte konieczność redukcji emisji wybranych gazów cieplarnianych, do których należą fluorowane gazy. Najważniejsze obowiązki wynikające z przepisów prawnych:

 • Prowadzenie karty urządzenia, czyli dokumentacji dla urządzeń (przy napełnianiu powyżej 3 kg SZWO lub więcej niż 5 ton ekwiwalentu CO2).

 • Kontrole szczelności urządzeń.

 • Skrupulatne prowadzenie odzysku czynnika (w tym celu instalator musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do napełniania zbiorników).

 • Niezbędna certyfikacja przedsiębiorców oraz personelu (obowiązek posiadania certyfikatu f gazy).

 • Odpowiednie znakowanie urządzeń i instalacji.

 • Prowadzenie ewidencji zużycia czynnika.

Dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie przepisów ochrony środowiska oraz norm bezpieczeństwa dotyczących stosowania i użytkowania urządzeń zawierających czynnik chłodniczy. Przyjazne środowisku postępowanie zmniejsza emisję zubożających warstwę ozonową gazów cieplarnianych.

Urząd Dozoru Technicznego

Aby otrzymać bezterminowy certyfikat personalny f gazy wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), należy ukończyć szkolenie i pomyślnie zdać egzamin w akredytowanej placówce szkoleniowej. Następnie zgłosić się do UDT w celu wydania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wiedzę i umiejętności obsługi urządzeń zawierających fluorowane gazy. Po poprawnym rozpatrzeniu wniosku, UDT do 30 dni roboczych prześle pocztą Twój certyfikat personalny z zakresu f-gazów.

Po otrzymaniu certyfikatu dla personelu, firma może zgłosić się do UDT w celu wydania certyfikatu dla przedsiębiorcy. W tym celu należy spełnić kilka dodatkowych kryteriów:

 • Posiadać procedury f gazowe.

 • Dysponować zestawem sprzętu f gazowego.

Dodatkowo zespół EkolHouse pomaga w tworzeniu procedur firmowych związanych z f gazami oraz wypożycza zestaw f gazowy.

wstecz