Moc instalacji fotowoltaicznej a zapotrzebowanie energetyczne

Jak obliczyć optymalną moc instalacji?

Jeśli zastanawiasz się nad montażem instalacji fotowoltaicznej to oczywistym pytaniem jest jak dobrać odpowiednią moc paneli fotowoltaicznych. Aby dobrać odpowiednią moc instalacji fotowoltaicznej, należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

  • zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe lub firmę. Można to łatwo sprawdzić analizując rachunki za energię elektryczną z ostatnich 12 miesięcy (roczne zużycie energii) otrzymane od zakładu energetycznego;

  • warunki nasłonecznienia w miejscu, w którym ma być zainstalowana instalacja pv. Należy upewnić się że w miejscu instalacji nie ma zacienienia, które jest bardzo niekorzystne na uzyskiwaną moc ogniw fotowoltaicznych. Gdy montaż instalacji fotowoltaicznej odbywa się na budynku ważny jest kąt nachylenia dachu oraz jego orientacja względem stron świata. Najkorzystniejsze jest montaż paneli fotowoltaicznych na południowej połaci dachu lub też na układzie wschód-zachód;

  • możliwości techniczne i przestrzenne. Należy sprawdzić, czy na dachu lub innym miejscu montażu jest wystarczająco dużo miejsca na zainstalowanie paneli o odpowiedniej mocy. Duża moc instalacji fotowoltaicznej to duża powierzchnia paneli fotowoltaicznych;

  • oczekiwane oszczędności. Im wyższa moc instalacji fotowoltaicznej tym większa instalacja i tym samym koszty co wydłuży okres zwrotu inwestycji. Należy dobrze przeliczyć jaka będzie szacowana produkcja i ile pieniędzy można zaoszczędzić dzięki instalacji o danej mocy, biorąc pod uwagę koszt zakupu.

  • Wsparcie finansowe. Warto sprawdzić, czy montaż instalacji pv będzie kwalifikował się do któregoś z programów rządowych np. "Mój Prąd" bądź "Czyste powietrze". Wysokość dofinansowania jest uzależniona od tego czy montaż instalacji pv będzie uzupełniony o pompę ciepła czy też magazyn energii elektrycznej.

  • sposób rozliczania się. Dotychczasowy system rozliczania energii elektrycznej przesłanej do sieci energetycznej z naszych paneli fotowoltaicznych (tzw. net metering) oparty był o system opustów. Jednakże 1 kwietnia 2022 weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii i net metering został zastąpiony net billingiem. Oznacza to, że wyprodukowana przez nasze moduły fotowoltaiczne energia elektryczna jest sprzedawana do sieci energetycznej po ustalonej dla danego miesiąca cenie. Właściciel instalacji fotowoltaicznej może zarobić na wyprodukowanej energii ale nie więcej niż równowartość 20% oddanej w danym miesiącu ilości kwh energii elektrycznej.

Po zebraniu i przeanalizowaniu tych informacji, można w pełni świadomie zdecydować i obliczyć odpowiednią moc instalacji fotowoltaicznej odpowiedniej dla naszego gospodarstwa domowego.
 

Moc instalacji fotowoltaicznej a zapotrzebowanie energetyczne

Do tej pory najprostszy dobór mocy instalacji sprowadzał się do wyliczenia jakie jest roczne zużycie prądu dla danego gospodarstwa domowego (np. 5000 kWh) i założenie że dla 1000 kWh potrzebujemy panel fotowoltaiczny o mocy 1 kwp. W takim przypadku potrzebowaliśmy instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp. Przy obecnym sposobie rozliczania (net billing) przewymiarowanie instalacji fotowoltaicznej o kilkanaście procent wydaję się dobrym pomysłem. Wynika to z faktu, iż każda nadmiarowa ilość energii sprzedana do sieci jest przeliczana na złotówki na tzw. depozycie prosumenckim. Jest to rodzaj specjalnego konta przypisanego do każdego prosumenta. Zebrane złotówki będzie można użyć do obniżenia rachunków w przypadku poboru energii elektrycznej z sieci. W momencie zakupu energii z sieci będą nas obowiązywać dodatkowe opłaty jak np. opłata dystrybucyjna.

Przy doborze mocy instalacji należy pamiętać iż na chwilę obecną cena energii elektrycznej na towarowej giełdzie energii jest podawana w ujęciu miesięcznym. Od 2024 cena sprzedaży i kupna energii elektrycznej będzie inna w zależności od godziny sprzedaży bądź zakupu. Takie podejście powoduje promowanie jak największej autokonsumpcji energii zwłaszcza w godzinach 8 do 18 gdzie ceny będą najwyższe. Wydaje się więc optymalna moc instalacji fotowoltaicznej będzie mocno zależała m.in. od tego jaki sposób ogrzewania ma dane gospodarstwo domowe. Idealną konfiguracją wydaje się ogrzewanie w którym pompa ciepła jest w stanie zimą grzać a latem chłodzić budynek na bieżąco zużywając energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznej o mocy pokrywającej zapotrzebowanie na energię.

Co więcej, zanim nadmiar wyprodukowanej energii trafi do sieci to wcześniej zasili nasz magazyn energii. Z pewnością na znaczeniu zyska automatyka optymalizująca zużycie energii w całym domu czyli np. uruchamiająca energochłonne urządzenia (pralka, pompa ciepła, grzałka bojlera) w okresach największego uzysku energii przez system pv lub też w okresach gdzie stawka godzinowa za prąd będzie najniższa (w godzinach 22-8).
 

Moc paneli fotowoltaicznych

Panel fotowoltaiczny (inaczej moduły fotowoltaiczne) to ogniwo które w zależności od swojej powierzchni mam moc w zakresie od ok. 280 do 500 kwp mocy. Wyliczoną moc naszej instalacji fotowoltaicznej która pokrywa nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną w ciągu roku (np. 5000 kW) dzielimy przez moc jednego modułu np. 500 kwp i wtedy jesteśmy w stanie określić ilość paneli. Należy mieć na uwadze że podawana przez producenta moc modułu jest uzyskiwana w warunkach testowych przy optymalnych parametrach (naświetlenie, kąt nachylenia panelu).

W warunkach rzeczywistych uzyskiwana moc przez moduł fotowoltaiczny jest niższa niż jego moc nominalna. Warto więc przewymiarować instalację fotowoltaiczną poprzez zwiększenie powierzchni paneli fotowoltaicznych.
 

Jak obliczyć optymalną moc instalacji fotowoltaicznej?

Podejmując decyzję o montażu instalacji fotowoltaicznej należy wziąć pod uwagę szereg aspektów zarówno technologicznych jak i finansowych. Optymalna instalacja fotowoltaiczna będzie powinna być odpowiednio dobrana do zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku ale również stylu życia oraz możliwości finansowych na etapie inwestycji.

Galeria zdjęć

wstecz