Jak właściwie dobrać pompę ciepła do naszego domu

Wzór wyliczeń mocy pompy ciepła

Jakie czynniki są najważniejsze przy doborze mocy pompy ciepła? Na co zwrócić uwagę przy wyborze rodzaju pompy ciepła do domu? Jak działa pompa ciepła oraz jakie ma zastosowanie grzewcze? Jaki jest wzór na wyliczenie mocy pompy ciepła? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w naszym artykule, w którym opisujemy proces doboru mocy pompy ciepła.

Pompa ciepła, a jej zastosowanie

Pompa ciepła ma za zadanie współpracować z systemem grzewczym w domu, ogrzewając budynek oraz wodę użytkową (c.w.u). Schemat jej działania podobny jest do pracy urządzeń chłodniczych. Jednak pompa ciepła pobiera energię z otoczeni i oddaje ją do pomieszczenia.

To źródło wytwarzania energii cieplnej może funkcjonować w budynku samodzielnie lub wspierać dodatkowe źródło ciepła np. kotła na węgiel. Pompa ciepła znajduje swoje zastosowanie również jako urządzenie do podgrzewania c.w.u. Warto zauważyć, że pompa ciepła zasilana jest energią elektryczną. Przy zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła, można mieć zarówno darmowy prąd, jak i cieszyć się ekonomicznym rozwiązanie w zakresie ogrzewania domu.

JAKA MOC POMPY CIEPŁA W BUDYNKU – RODZAJE POMP CIEPŁA

Przed zdecydowaniem się na konkretny model pompy ciepła, trzeba zastanowić się nad funkcją jaką będzie ona pełnić. Czy ma być to główne źródło ciepła, czy może jedynie pełnić funkcję dodatkowego źródła ciepła?

Obecny rynek pozwala nam na wybór pompy ciepła na potrzeby instalacji grzewczej i przygotowanie ciepłej wody użytkowej (CWU i CO) jak i te podgrzewające jedynie ciepłą wodę użytkową (C.W.U). Pompy ciepła do C.W.U są wyposażone w zasobnik wody, który utrzymuje również odpowiednią temperaturę wody w zbiorniku. Istnieją również pompy ciepła z funkcją chłodzenia budynku.

Rodzaje pomp ciepła:

  • gruntowe pompy ciepła

  • wodne pompy ciepła

  • powietrzne pompy ciepła

  • pompy ciepła powietrze-woda

Pompa ciepła - jak właściwie dobrać ją do naszego domu

Do poniższych obliczeń wybraliśmy pompę ciepła powietrze-woda ze względu na popularne zastosowanie wynikające z łatwości montażu oraz jej dostępności na rynku.

Pompy ciepła powietrze-woda potrafią pracować nawet przy temperaturze powietrza zewnętrznego -25°C. Dolnym źródłem ciepła dla naszego urządzenia jest powietrze, z którego pobierana jest energia i poprzez układ przekazywane do górnego źródła ciepła, ogrzewania. Efektywność pompy ciepła wzrasta im mniejsza jest różnica między tymi dwoma źródłami.

Przykładowy wzór do wyliczeń mocy pompy ciepła spełniającej zapotrzebowanie domu

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie cieplne budynku, czyli jego właściwości termoizolacyjne oraz jego powierzchnię, obliczymy jaka moc pompy ciepła będzie odpowiednia do zapewnienia ogrzewania.

Określenie zapotrzebowania budynków?

  • Budynek pasywny– 10-15 W/m2

  • Budynek energooszczędny– 50-70 W/m2

  • Budynek z dobrą izolacją cieplną– 60-80 W/m2

  • Starszy budynek ze słabą izolacją cieplną– 100-120 W/m2

  • Budynek nieocieplony– 150-200 W/m2

Do naszych obliczeń wybieramy parametry domu o powierzchni 100 m2 i zakładamy, że jest on energooszczędny. Ilość zamieszkujących w nim osób to 4, a moc na ogrzewanie wody będzie na poziomie 1 kW mocy.

Przykład:

Energooszczędny dom ma zapotrzebowanie cieplne na poziomie 50 kWh/m2. Biorąc pod uwagę powierzchnię 100m2 wyliczymy, że: 100 m2 x 50 kWh/m2 = 5000W, czyli 5 kW. W tym przypadku moc grzewcza pompy ciepła powinna wynosić 5 kW.

Powyższa wartość wystarczy jedynie do ogrzania powierzchni domu. Jeśli urządzenie ma również spełniać funkcję podgrzewania ciepłej wody użytkowej, musimy zwiększyć moc pompy ciepła. Przyjmujemy, że każdy domownik zużywa około 50 l wody/dobę, a do podgrzania tej ilości potrzebujemy około 0,25 kW mocy grzewczej. Na czteroosobowe gospodarstwo domowe, przyjmujemy dodatkowy 1kW mocy urządzenia.

wstecz