Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Jak odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku?

Każda osoba, która w danym roku podatkowym rozpoczęła budowę fotowoltaiki, ma prawo do odliczenia poniesionych kosztów w rocznej deklaracji PIT.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga na fotowoltaikę przysługuje w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Każda osoba, która zakupiła oraz zamontowała instalację fotowoltaiczną może skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Trzeba spełnić kilka wymogów:

 • Usługa musi zostać zakończona w trzech kolejnych latach od końca roku podatkowego, gdzie został udokumentowany pierwszy koszt

Od podatku mamy prawo odliczyć koszt kompleksowej usługi instalacji fotowoltaicznej. W roku w którym wydatki zostaną poniesione na zakup i montaż mamy prawo odliczyć je w deklaracji PIT. Odliczone zostaną wszystkie koszty związane z przedsięwzięciem takie jak:

 • zakup materiałów budowlanych

 • urządzenia

 • usługi związane z montażem instalacji fotowoltaicznej

Lista kosztów, które są uwzględnione w tej uldze dostępna jest w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489).

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać każdy właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który rozlicza się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z ulgi nie mogą korzystać:

 • najemcy

 • obywatele, którzy są w trakcie budowy nowego domu

 • właściciele domów wielorodzinnych

 • lga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom mieszkalnych budynków jednorodzinnych. Takie prawo mają podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jaką kwotę można odliczyć?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej maksymalna kwota odliczenia to 53 tys. zł. Kwota ta dotyczy wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych w danym domu.

W sytuacji, gdy osoba jest właścicielem wielu budynków, może odliczyć maksymalnie 53 tys. zł.

Wspólne rozliczenie z współmałżonkiem zakłada limit 53 tys. zł na każdego z nich – w sumie mogą rozliczyć aż 106 tys. zł.

W sytuacji, gdy kwota uzyskanych dochodów jest niższa od kwoty odliczenia, możliwe jest odliczenia nadwyżki w przeciągu 6 kolejnych lat od końca roku, w którym zamontowano instalację fotowoltaiczną.

Na wypadek kontroli skarbowej, dla celów dowodowych należy przechowywać faktury związane z przedsięwzięciem przez pięć lat. Dokumenty nie mogą być wcześniejsze niż 1 stycznia 2019 roku.
 

Jak odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku? Odliczenie fotowoltaiki

Należy udokumentować wszystkie wydatki poniesione na instalacje fotowoltaiczne,

Koszty realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych rozlicza się wypełniając formularz PIT/O, czyli załącznik do:

 • PIT-36

 • PIT-36L

 • PIT-37

 • PIT-28

Wypełniony formularz PIT należy złożyć do Urzędu Skarbowego.

Odliczenie od podatku wydatków należy uwzględnić w części B, pozycja 33 załącznika PIT/O, czyli koszty na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W przypadku małżonków, w sytuacji posiadania małżeńskiej wspólności majątkowej, w deklaracji PIT/O, części B w pozycji 34 można ująć także koszty poniesione przez drugą osobę. Koszty realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych rozliczane są w roku, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać także osoby, które rozliczają się według przychodów ewidencjonowanych, a także w skali podatkowej oraz podatku liniowego.

Galeria zdjęć

wstecz