Sprawdź jak wypełnić i złożyć elektroniczny raport

Baza danych sprawozdań w zakresie f-gazów

Wielkimi krokami zbliża się czas, w którym należy zacząć pracować nad sprawozdaniami dotyczącymi fluorowych gazów cieplarnianych oraz innych substancjach zubożających warstwę ozonową. Każdy warsztat musi złożyć odpowiedni dokument, jednak rozwój technologii umożliwił nam korzystanie ze specjalnie stworzonej do tego celu bazy danych sprawozdań. W dzisiejszym artykule piszemy na temat sporządzania sprawozdań odnoszących się do fluorowanych gazów cieplarnianych i innych substancji kontrolowanych.

Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – f gazy

Tekst ustawy reguluje obowiązki podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą związaną z produkcją i usługami związanymi ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w rozumieniu definicji stosowania zawartej w rozporządzeniu. Ustawa dotyczy konserwacji urządzeń (w tym na przykład klimatyzacji w niektórych pojazdach), dotyczy także tych, którzy zajmują się obrotem produktami, elementami ruchomych urządzeń oraz zawierającymi te substancje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Według tekstu ustawy administrator podmiotu, czyli osoba wypełniająca sprawozdanie musi w sprawozdaniu zawrzeć dane dotyczące stanu faktycznego ilości przychodu i rozchodu (w naszym przypadku) w zakresie f gazów.

Sprawozdanie SZWO i f gazy 2022 – raport o f gazach

W rozumieniu przepisów rozporządzenia stawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych każdy warsztat musi zdać odpowiedni raport o wykorzystaniu danych substancjach. Dlaczego sprawozdania są tak istotne? Przypadek z fluorowanymi gazami cieplarnianymi jest taki, że trzeba zwracać szczególną uwagę na ilość wykorzystywanej substancji, ponieważ mają one duży wpływ na środowisko. Na początku nowego roku Główny Inspektor Ochrony Środowiska w myśl ustawy jest zobligowany do złożenia sprawozdania z przestrzegania przepisów w roku poprzednim.

Raportowanie f gazy

Składanie sprawozdanie dotyczącego f gazów dotyczy oczywiście roku poprzedniego, zatem składając dokumenty na rok 2023, raportujemy ilość zakupionej, wykorzystanej lub sprzedanej substancji na poprzedni rok, czyli w roku 2022. Wiemy, że nie każdy jest mistrzem w procesach biurokratycznych, dlatego by jak najbardziej ułatwić cały proces, sposób składania raportu w odniesieniu do substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych został przeniesiony na stronę bazy danych sprawozdań, gdzie po kolei wypełniamy przygotowane miejsca danymi dotyczącymi firmy lub warsztatu oraz ilości substancji kontrolowanych, oraz nowych substancji.

Sprawozdanie f gazy – baza danych sprawozdań

W sprawie sprawozdań dotyczących substancji kontrolowanych rzecz wydaje się dosyć jasna. Sporządzenie oraz wysłanie zaświadczenia jest jak najbardziej uproszczone, a ewidencjonowanie przychodu i rozchodu ma duże znaczenie dla ochrony środowiska i wynika z obowiązków nałożonych na podmiot prowadzący wynikających z ustawy. Dane te wykorzystywane są także przez biuro ochrony warstwy ozonowej, ponieważ systemy klimatyzacji wykorzystują substancje wymagające ścisłej kontroli klimatycznej.
Oto krótki przewodnik po BDS:

Rejestracja – administrator podmiotu

Po pierwszym zalogowaniu do bazy danych sprawozdań (http://www.bds.ichp.pl/) należy dokładnie wypełnić formularz rejestracyjny. Dokument może zostać wypełniony przez wybranego pracownika, który wówczas staje się administratorem podmiotu (wypełnia pełnomocnictwo do pełnienia funkcji administratora podmiotu). Po potwierdzeniu założenia konta poprzez kliknięcie link podany w mailu wykonujemy następujące czynności:

Rejestracja – sprawdzenie profilu działalności

Po zalogowaniu się do systemu wprowadzamy profil działalności firmy w roku, który rozliczamy. Czyli jeśli w 2023 roku wypełniamy sprawozdania za rok 2022, wpisujemy profil działalności w tym czasie. Profil może się zmieniać, dlatego wpisuje się go co rok oraz w razie pomyłki zawsze można poprawić błąd (na etapie wypełniania dokumentów).

Wypełnienie sprawozdania f gazy

W celu wypełnienia raportu wchodzimy w zakładkę "lista sprawozdań" i dodajemy nowe sprawozdanie i wybieramy rok jego składania. W części I sprawozdania, dane podmiotu oraz administratora wypełnią się automatycznie, część II wymaga wyboru substancji lub mieszaniny, której dotyczy sprawozdanie. W tej sekcji podaje się ilości zakupione lub pozyskane nieodpłatnie i sprzedane, lub przekazane nieodpłatnie, przekazane do recyklingu, przekazane do regeneracji, przekazane do zniszczenia, przekazane do innych celów.

Instrukcja składania sprawozdania – przekazanie

Przed rozpoczęciem złożeniem gotowego już raportu należy upewnić się, że wszystkie dane wprowadzone są prawidłowo, zgodnie ze stanem faktycznym. Po ostatecznym złożeniu dokumentu system sprawdza jeszcze poprawność danych oraz wyświetla wynik weryfikacji. Jeśli nasza skrócona wersja jest niewystarczająca, na stronie BDS znajduje się dokładna instrukcja krok po kroku, po tak odbytym szkoleniu z pewnością uda się poprawnie wypełnić wszystkie dokumenty.

wstecz