Jak wygląda kurs lutowania twardego

Korzyści i dodatkowe kwalifikacje pracowników

Szkolenie lutowania twardego stanowić będzie doskonałe uzupełnienie wiedzy z zakresu instalacji chłodniczych wypełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi po ukończeniu szkolenia f gazy. Uczestnicy szkolenia poznają teoretyczne i praktyczne aspekty ręcznego lutowania twardego palnikami gazowymi złączy rurowych z miedzi lub połączeń różnoimiennych miedź-mosiądz lub stal/brąz przy użyciu spoiw miedziano-fosforowych (beztopnikowe lutowanie ) lub lutów miedziano-fosforowych ze srebrem z wykorzystaniem topników fluorkowych.

Aby zdobyć umiejętności lutowania twardego, ważne jest, aby uczestniczyć w profesjonalnym szkoleniu z tej techniki. Szkolenia te obejmują wiele różnych aspektów lutowania twardego, w tym wybór odpowiednich materiałów i urządzeń oraz technik lutowania. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak wybrać odpowiedni stop, jak wybrać odpowiedni rodzaj gazu ochronnego i jak prawidłowo wykonywać połączenia.

Lutowanie twarde

Lutowanie twarde, inaczej znane jako lutowanie gazowe, jest jedną z najbardziej popularnych technik lutowania. Polega na połączeniu metali lub innych materiałów za pomocą stopu i oddziaływania wysokiej temperatury. Lutowanie twarde jest szeroko stosowane w przemyśle, ponieważ technika ta daje trwałe, mocne i szczelne połączenia. Zgodnie z przepisami spawalniczymi oraz regułami BHP, każda osoba dokonująca połączeń lutowanych powinna być przeszkolona z zakresu obsługi butli oraz posiadać uprawnienia do wykonywania lutowania twardego.

Szkolenie lutowania twardego - program szkolenia

Szkolenie wstępne z zakresu BHP i PPOŻ będzie obejmować omówienie podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Uczestnik szkolenia pozna zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim miejscu pracy oraz bezpiecznego użytkowania sprzętu i narzędzi. Uczestnicy szkolenia będą również zapoznawać się z zasadami postępowania w przypadku wypadku lub sytuacji kryzysowej.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe wiadomości z zakresu stosowanych lutów do lutowania twardego oraz materiałów dodatkowych, takich jak cyna i pasty lutownicze. Dowiedzą się jak przygotować materiały do lutowania, z jakich narzędzi korzystać oraz w jaki sposób przebiega sam proces lutowania. Poznają również zasady bezpiecznego użytkowania butli i reduktorów oraz zasady bezpiecznego przechowywania materiałów lutowniczych. Na szkolenia uczestnicy będą mogli wykonać praktyczne ćwiczenia z lutowania twardego, dzięki którym będą mogli sprawdzić i utrwalić nabyte wiadomości.

Przygotowanie materiałów do lutowania obejmie instrukcje dotyczące sposobu czyszczenia, odtłuszczania i przygotowania materiałów do lutowania twardego. Uczestnicy będą uczyć się jak dobrać odpowiednią temperaturę lutowania w zależności od materiału, jak wykorzystywać odpowiednią technikę lutowania i jak zapobiegać ewentualnym uszkodzeniom.

Obsługa butli i reduktorów pozwoli uczestnikom zrozumieć jak działają butle i reduktory gazu, jak dbać o ich prawidłowe działanie, jak je bezpiecznie używać i jak chronić przed uszkodzeniem. Uczestnicy poznają również zasady bezpieczeństwa dotyczące przechowywania i stosowania gazu.

Ćwiczenia praktyczne z lutowania twardego pozwolą uczestnikom na praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności, które zdobyli w trakcie szkolenia. Uczestnicy będą ćwiczyć lutowanie twarde w praktyce. Po zakończeniu ćwiczeń uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonywać lutowanie twarde oraz otrzymać indywidualny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Kwalifikacje na lutowanie twarde - korzyści

Uczestnictwo w szkoleniu lutowania twardego może dostarczyć wiele korzyści. Może to zwiększyć produktywność i wydajność pracy lub działalności, a także zapewnić bezpieczeństwo wykonywanych połączeń. Poprzez zdobycie wiedzy na temat prawidłowej techniki lutowania, uczestnicy szkolenia będą w stanie wykonywać trwałe i wytrzymałe połączenia. Dodatkowo, po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą mogli uzyskać odpowiednie certyfikaty i uprawnienia, które będą potwierdzać ich umiejętności i wiedzę.

wstecz