PRZEZNACZONE  JEDYNIE DLA AKTYWNIE DZIAŁAJĄCYCH INSTALATORÓW
Data:
TEORIA I PRAKTYKA: 31.03.2023 stacjonarnie Zabrze
Miejsce:
Teoria i praktyka - Zabrze
Cena
1107 zł brutto

Szkolenie z zakresu pomiaru i kompensacji mocy biernej.

Instalatorzy zapraszamy do kontaktu - liczba miejsc ograniczona.

Zapisz się za pomocą formularza

Zapisz się telefonicznie 535 781 139


1. Miejsce szkolenia:

  • 1 dzień praktyka –31.03.2023, Zabrze

2. Organizator szkolenia:

Ekolhouse


3. Czas trwania:

  • Praktyka i teoria (Zabrze) od godz. 9:00 - 16:00

4. Do kogo skierowane?

Firmy instalacyjne z branży fotowoltaicznej.


5. Baza szkoleniowa?

Baza przystosowaną do zajęć teoretycznych i praktycznych umożliwiająca nabycie umiejętności pomiarowych.


6. Harmonogram/ zakres szkolenia:

1. Wstęp.
2. Rodzaje prądu elektrycznego.
3. Podstawowe jednostki prądu elektrycznego.
4. Przedrostki dotyczące wielkości elektrycznych.
5. Definicja prądu stałego.
6. Definicja prądu przemiennego.
7. Moc w obwodach prądu przemiennego.
8. Równania zespolone elementów obwodów prądu przemiennego.
9. Wykresy wskazowe dla obciążenia indukcyjnego i pojemnościowego.
10. Związek między wykresem wektorowym i czasowym.
11. Zależności pomiędzy napięciem i natężeniem prądu dla rezystora.
12. Zależności pomiędzy napięciem i natężeniem prądu dla kondensatora.
13. Zależności pomiędzy napięciem i natężeniem prądu dla cewki.
14. Szeregowe połączenie rezystora i cewki. Trójkąt impedancji.
15. Szeregowe połączenie rezystora i kondensatora. Trójkąt impedancji.
16. Co to jest tg φ ?
17. Co to jest "ponadumowny pobór energii biernej"?
18. Co to jest tg φₒ?
19. Faktura za energię elektryczną.
20. Analiza faktury.
21. Faktura producenta energii elektrycznej z fotowoltaiki.
22. Kompensacja centralna.
23. Kompensacja indywidualna.
24. Kompensacja grupowa.
25. Układy do poprawy współczynnika mocy przy użyciu kondensatorów.
26. Opłata z tytułu poboru mocy biernej pojemnościowej.
27. Kompensacja mocy biernej pojemnościowej przy wykorzystaniu dławików
       indukcyjnych.
28. Łączniki tyrystorowe.
29. System kompensacji mocy biernej.
30. Wpływ wyższych harmonicznych.
31. Filtry harmonicznych.
32. Odkształcenia harmoniczne.
33. Złożenie drgań harmonicznych równoległych o jednakowej częstotliwości.
34. Przykładowe krzywe Lissajous na ekranie oscyloskopu.
35. Procentowa zawartość sygnałów harmonicznych względem sygnału
       o częstotliwości podstawowej.
36. Korzyści związane z kompensacją mocy biernej.
37. Trójfazowa, symetryczna bateria kondensatorów.
38. Pomiar mocy biernej oświetlenia LED domu.
39. Kompensacja mocy biernej pojemnościowej instalacji oświetleniowej.
40.Pomiar mocy biernej urządzeń domowych; elektronika, system UPS,
      fotowoltaika.
41. Pomiar mocy biernej urządzeń silnikowych, transformatorów. Kompensacja.
42. Analiza firmy, przedsiębiorstwa. Dobór kompensacji.


7. Co otrzymasz po szkoleniu?

Certyfikat ukończenia szkolenia.


8. Co otrzymasz w trakcie szkolenia?

Wartościową wiedzę praktyczną oraz teoretyczną z zakresu pomiaru i kompensacji mocy biernej.

Formularz zapisu na szkolenie

Wszystkie pola z * są wymagane.
wstecz