Organiczne ogniwa fotowoltaiczne (OPV) – są zbudowane?

ze związków organicznych, czyli takich, które w swoim składzie zawierają atomy węgla

wstecz