Równoległe połączenie modułów fotowoltaicznych powoduje?

proporcjonalny wzrost natężenia prądu i mocy w układzie a napięcie pozostaje na niezmienionym poziomie

Moc instalacji: P = P1 + P2 + P3

Napięcie instalacji: U = U1 = U2 = U3

Natężenie prądu instalacji: I = I1 + I2 + I3

wstecz