Zakres napięć MPP jest to:

Zakres napięć, w jakim pracuje MPP traker, czyli zakres, dla
którego inwerter może dobrać punkt mocy maksymalnej. Poza tym zakresem inwerter będzie pracował (przy spełnieniu pozostałych wymagań), ale jego sprawność będzie znacznie niższa.

wstecz