Najczęściej stosowane akumulatory w systemach hybrydowych LiFePO4  to akumulatory :

 litowo żelazowo fosforanowe  

wstecz