Średnia waga baterii LiFePO4 w stosunku do tradycyjnych akumulatorów ołowiowo -  kwasowych wynosi ?

6000 cykli

wstecz