Do zagrożeń występujących w trakcie wykonywania oraz użytkowania systemów fotowoltaicznych zaliczamy:

  • Porażenie prądem elektrycznym (prąd stały/ prąd zmienny)
  • Wystąpienie pożaru spowodowane zwarciem instalacji lub powstaniem łuku elektrycznego
  • Wyładowania atmosferyczne
  • Przeciążenia sieci elektroenergetycznej
  • Upadek z wysokości

wstecz