Wzrost mocy promieniowania słonecznego powoduje :
Proporcjonalny wzrost natężenia prądu w panelu fotowoltaicznym oraz wzrost napięcia modułu
wstecz