Ile czasu ma uczestnik po odbyciu szkolenia podstawowego w akredytowanym ośrodku na przystąpienie do egzaminu przed UDT?

12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia

wstecz