Ile wynosi tzw. odstęp izolacyjny pomiędzy elementami PV a instalacją odgromową lub stroną AC instalacji?

0,5 metra

wstecz