Szeregowe połączenie modułów fotowoltaicznych powoduje :

proporcjonalny wzrost napięcia i mocy w układzie a, natężenie prądu pozostaje na niezmienionym poziomie

Moc instalacji: P = P1 + P2 + P3

Napięcie instalacji: U = U1 + U2 + U3

Natężenie prądu instalacji: I = I1 = I2 = I3

wstecz