POLITECHNIKA ŚLĄSKA oraz ECEA - Edukacyjne Centrum Energetyki Alternatywnej

organizuje w roku akademickim 2024/2025

dwu semestralne STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie:

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
W PROCESACH PRODUKCYJNYCH
I LOGISTYCZNYCH

I edycja

Data:
dwusemestralne od października 2024 do września 2025 i obejmują łącznie 192 godziny zajęć dydaktycznych
Miejsce:
Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Roosevelta 26-28, 41 – 800 Zabrze
Cena
5 900,00 zł brutto

Studia podyplomowe „Odnawialne Źródła Energii w procesach produkcyjnych i logistycznych” mają na celu przygotowanie menadżerów, przedsiębiorców oraz specjalistów do planowania, organizowania, koordynowania oraz kontrolowania procesów produkcyjnych oraz logistycznych w dobie postępującej zielonej transformacji energetycznej opartej o wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii .

Odeślemy niezbędne informacje po zgłoszeniu zainteresowanie szkoleniem za pomocą formularza

Jeśli masz pytania zadzwoń:  530 522 390 lub +32 271 47 92


1. Miejsce i termin :

  •   Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, ul. Roosevelta 26-28, 41 – 800 Zabrze
     
  • 10.2024 - 06.2025

2. Organizator szkolenia:

Politechnika Śląska , Wydział Organizacji i Zarządzania , Edukacyjne Centrum Energetyki Alternatywnej


3. Zakres

I.   Innowacje i technologie OZE w produkcji i logistyce:

- systemy fotowoltaiczne w przedsiębiorstwach,

- pompy ciepła i systemy geotermalne w procesach produkcyjnych i logistycznych,

-  inteligentne systemy zarządzania energią.

II.  Zrównoważony rozwój w dobie transformacji energetycznej:

- europejskie i krajowe ramy rozwoju energetyki,

- wprowadzenie do sprawozdawczości ESG,

- prawne aspekty inwestycji OZE,

- regulacje prawne, polityki energetyczne, dotacje i wsparcie; ; Społeczna odpowiedzialność w sektorze OZE.

III. Aspekty organizacyjne i finansowe zarządzania projektami OZE w przedsiębiorstwie:

- audyt energetyczny - metody oceny i optymalizacji zużycia energii,

- ekonomika i finansowanie projektów OZE,

- analiza kosztów, efektywności inwestycji,

- zarządzanie projektami energetyki odnawialnej - metodyki, narzędzia, case studies,

IV. Menedżer zielonej energii :

- kompetencje menedżera zielonej energii – warsztat kompetencji menedżerskich,

- zarządzanie wartością i bezpieczeństwem  w przedsiębiorstwie,

- modele biznesowe i zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie,

- bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska w procesach produkcyjnych i logistycznych.

V.  Zarządzanie procesami w warunkach modernizacji źródeł energii:

- modelowanie procesów produkcyjnych i logistycznych w warunkach zmiany źródeł energii konwencjonalnej na odnawialną,

- logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw - strategie, partnerstwo, planowanie, realizacja,

- Zarządzanie i sterowanie produkcją, logistyka produkcji:
VI.  Seminarium dyplomowe


4. Do kogo skierowane?

Absolwenci tego kierunku pozyskaj wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw projektowania, wdrażania zarządzania i monitorowania systemów związanych z produkcją, dystrybucją i wykorzystywaniem energii OZE pochodzącej z fotowoltaiki, źródeł geotermalnych, oraz technologii pomp ciepła z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych.  Studia przygotowują do pracy w:


•    pionach produkcyjnych oraz logistycznych  podejmujących decyzje związane z szeroko rozumianą energetyką w przedsiębiorstwach,  
•    przedsiębiorstwach biorących udział w aktualnie trwającej transformacji energetycznej poprzez realizację projektów OZE,
•    pionach i komórkach  przedsiębiorstw, odpowiadających za inwestycję w obrębie projektów uwzględniających technologie OZE.
•    przedstawicieli instytucji inwestycyjnych i finansowych takich jak fundusze oraz banki finansujące projekty energetyczne

 


5. Co otrzymasz w trakcie zajęć?

Słuchacze otrzymują niezbędną wiedzę umożliwiającą zarówno podjęcie pracy w w/w obszarach jaki i doskonalenie warsztatu pracy
i zdobywanie kolejnych szczebli kariery zawodowej. Kadrę wykładowców stanowić będą pracownicy Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej , Politechniki Krakowskiej oraz przedstawiciele przemysłu specjalizujący się w energetyce, zarządzaniu logistycznym, zarządzaniu projektami w energetyce, zarządzaniu ryzkiem, uznani specjaliści z zakresu wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii przedsiębiorstwach w obszarze procesów logistycznych i produkcyjnych.Zobacz cennik pozostałych usług wartych uwagi Sprawdź ceny

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Wszystkie pola z * są wymagane.
wstecz