Szkolenia i kursy organizowane przez Ogólnopolską Hurtownię Fotowoltaiki Ekolhouse to nie tylko wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim możliwość praktycznego zapoznania się z zasadami projektowania, doboru oraz wykonania kompletnych systemów PV czy HP.  

Nasi prelegenci to zespół doświadczonych specjalistów łączących solidną wiedzę teoretyczną z bogatą praktyką. Do Państwa dyspozycji oddaliśmy dwie pracownie szkoleniowe w ZDZ Chorzów oraz ZDZ Płock, które posiadają akredytację i są wpisane do rejestru UDT.  

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z naszych usług gwarantujących fachowość, rzetelność oraz wysoki poziom merytoryczny. Po odbyciu naszych kursów kandydat otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla instalatorów systemów fotowoltaicznych, które umożliwia podejście do egzaminu przed komisją UDT. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu osoba egzaminowana uzyskuje certyfikat ważny 5 lat.


Najbliższe szkolenia

Kurs Lutowacza instalacji chłodniczych metodą płomieniową (912) Poznań

1400zł brutto (zapytaj o rabat)

Data:
2024-05-23 zajęcia praktyczne stacjonarnie, teoria - platforma szkoleniowa (zdalnie)
Miejsce:
Poznań, ul. Wiankowa 3, Sala G
Cena
1400 zł zł brutto

Szkolenie F-GAZY Wrocław

Szkolenie + Egzamin Państwowy: 1490 zł brutto 

PROMOCJA! 1370zł brutto (LICZBA MIEJSC OGRANICZONA)

Data:
24.05.2024 - PRAKTYKA+EGZAMIN PAŃSTWOWY stacjonarnie; TEORIA - dostęp do platformy szkoleniowej po opłaceniu kursu
Miejsce:
Stacjonarnie - Wrocław, ul. Hubska 54; Hotel INVITE
Cena
1370 zł brutto

Szkolenie F-GAZY Zabrze

Szkolenie + Egzamin Państwowy: 1490 zł brutto 

PROMOCJA! 970zł brutto (LICZBA MIEJSC OGRANICZONA)

Data:
27.05.2024 - PRAKTYKA+EGZAMIN PAŃSTWOWY stacjonarnie; TEORIA - dostęp do platformy szkoleniowej po opłaceniu kursu
Miejsce:
Stacjonarnie - Zabrze ul. Wolności 345 sala X6 (parter)
Cena
970 zł brutto

Kurs operator wózki jezdniowe podnośnikowe

Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do egzaminu UDT w celu sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. 

Data:
27.05.2024r. Kurs operator wózki jezdniowe podnośnikowe
Miejsce:
Zabrze, ul. Sienkiewicza 46
Cena
690 zł brutto

zobacz wszystkie szkolenia

Filmy instruktażowe

Materiały szkoleniowe dla naszych współpracowników
przejdź do naszego kanału YouTube

FAQ

Odpowedzi na najważniejsze pytania

Do zagrożeń występujących w trakcie wykonywania oraz użytkowania systemów fotowoltaicznych zaliczamy:

odpowiedź ukryj
Ze stanem przegrzania mamy do czynienia gdy mówimy o?
odpowiedź ukryj

Wymień i krótko opisz rodzaje pomp ciepła, w zależności od sposobu pozyskiwania ciepła (rodzaju dolnego źródła ciepła) i przekazywania go do pomieszczeń ogrzewanych (górne źródło):

odpowiedź ukryj

Organiczne ogniwa fotowoltaiczne (OPV) – są zbudowane?

odpowiedź ukryj
Odszraniane parownika za pomocą gorącego gazu polega na?
odpowiedź ukryj

Co określa współczynnik SPF:

odpowiedź ukryj
Techniką wykorzystywaną do produkcji cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych jest ?
odpowiedź ukryj
Co nie jest jednostką ciśnienia? 
Bar, Pa, N/m2 czy kg/cm3
odpowiedź ukryj

Co określa współczynnik COP:

odpowiedź ukryj

Czy  zacienienie pojedynczego ogniwa panelu fotowoltaicznego wpływa na prace całego modułu?

odpowiedź ukryj
Jaki element reguluje wartość przegrzania parownika poprzez dławienie określonej ilości czynnika chłodniczego?
odpowiedź ukryj

Wymień zalety i wady poziomych wymienników gruntowych:

odpowiedź ukryj
Wzrost mocy promieniowania słonecznego powoduje :
odpowiedź ukryj
Wartość przegrzania parownika poprzez dławienie określonej ilości czynnika chłodniczego regulowana jest przez?
 
odpowiedź ukryj

Wymień zalety i wady pionowych wymienników gruntowych:

odpowiedź ukryj
Ile czasu ma uczestnik po odbyciu szkolenia podstawowego w akredytowanym ośrodku na przystąpienie do egzaminu przed UDT?
odpowiedź ukryj
Jak butle zawierające odzyskane odpadowe f gazy powinny być oznakowane?
 
odpowiedź ukryj

Z czym może być związana usterka wysokiego ciśnienia układu chłodniczego pompy ciepła:

odpowiedź ukryj
Metoda polskiego naukowca J. Czochralskiego wprowadzająca technologię produkcji krzemu monokrystalicznego została zaprezentowana w :
odpowiedź ukryj
Jakimi cechami charakteryzują się alternatywne czynniki chłodnicze?
 
odpowiedź ukryj

Z czym może być związana usterka wysokiego ciśnienia układu chłodniczego pompy ciepła:

odpowiedź ukryj
Ogniwa z krzemu polikrystalicznego charakteryzują się między innymi kolorem:
odpowiedź ukryj
Gdzie i do kiedy należy składać Roczne sprawozdania o SZWO i F-gazach?
 
odpowiedź ukryj

Podaj orientacyjną ilość czynnika chłodniczego w pompach ciepła typu Split (w zakresie mocy cieplnej 4-16 kW):

odpowiedź ukryj
Ile wynosi tzw. odstęp izolacyjny pomiędzy elementami PV a instalacją odgromową lub stroną AC instalacji?
odpowiedź ukryj
Zalecenia dotyczące sposobu regulacji wydajności parownika poprzez obroty wentylatora należy ująć w?
 
odpowiedź ukryj

Uruchamianie, konserwacje i kontrole manualne pomp ciepła wykonuje się na podstawie:

odpowiedź ukryj
Szeregowe połączenie modułów fotowoltaicznych powoduje :
odpowiedź ukryj
Gdzie znajduje się listy wyszczególniające fluorowane gazy cieplarniane?
 
odpowiedź ukryj

Jakie są zasadnicze wady poziomych wymienników ciepła:

odpowiedź ukryj

Równoległe połączenie modułów fotowoltaicznych powoduje?

odpowiedź ukryj
Co nie jest jednostką energii? kaloria / dżul / Pa czy kWh?
 
odpowiedź ukryj

Instalacja dolnego źródła pompy ciepła jest odpowietrzona gdy:

odpowiedź ukryj

W skład ogniwa CdTe wchodzą następujące pierwiastki ?

odpowiedź ukryj
Gdzie należy zamontować zbiornik cieczy?
 
odpowiedź ukryj

Dolne źródło ciepła pomp ciepła solanka/woda powinno charakteryzować się: 

odpowiedź ukryj

Ogniwa PV wykonane z tellurku kadmu  zalicza się do ogniw?

odpowiedź ukryj
Współczynnik EER ( z ang. energy efficiency rating ) rozumiemy jako?
odpowiedź ukryj

Odszranianie parownika pompy ciepła wykonuje się z wykorzystaniem:

odpowiedź ukryj

W skład ogniwa CIGS wchodzą następujące pierwiastki ?

odpowiedź ukryj
Jaka jest najkorzystniejsza regulacja wydajności sprężarki?
odpowiedź ukryj

Najefektywniejszymi odbiornikami ciepła generowanego przez pompę ciepła są systemy:

odpowiedź ukryj

Zacienienie pojedynczego ogniwa wpływa się na:

odpowiedź ukryj
Gdy odzyskiwany z instalacji czynnik chłodniczy jest zanieczyszczony np. kwasem, powietrzem, wilgocią należy?
odpowiedź ukryj

W pompach ciepła z bezpośrednim odparowaniem wymiennik gruntowy pracuje jako:

odpowiedź ukryj

Sieci systemów samodzielnych, autonomicznych (off grid):

odpowiedź ukryj
Kiedy należy skontrolować kartę urządzenia, książkę eksploatacji i instrukcję obsługi?
odpowiedź ukryj

Anoda magnezowa zabezpiecza zasobnik CWU przed:

odpowiedź ukryj

Zakres napięć MPP jest to:

odpowiedź ukryj
Kiedy każdorazowo należy sprawdzić dokumentację urządzeń?
odpowiedź ukryj

Czy sposób montażu jednostki zewnętrznej pompy ciepła powietrze/woda typu split wpływa na hałas:

odpowiedź ukryj

Standardowe warunki testu (ang. Standard Test Condidions – STC) określane są przez następujące parametry i ich wielkości:

odpowiedź ukryj
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej oznacza się jako?
odpowiedź ukryj

Proces transportu ciepła w pompie ciepła z ośrodka o niższej temperaturze do ośrodka o temperaturze wyższej odbywa się przy udziale energii:

odpowiedź ukryj

Standardowe warunki testu (ang. Standard Test Condidions – STC) określane są przez następujące parametry i ich wielkości:

odpowiedź ukryj
Czułość przyrządu do wykonywania kontroli szczelności urządzeń metodą pomiaru bezpośredniego wykrywających gaz, dostosowanych do użytego w systemie czynnika chłodniczego, musi wynosić co najmniej:
odpowiedź ukryj

Uzupełnienie ubytków czynnika chłodniczego powinno odbywać się poprzez:

odpowiedź ukryj

Najczęściej stosowane akumulatory w systemach hybrydowych LiFePO4  to akumulatory :

odpowiedź ukryj
Jak często powinna być wykonywana kontrola szczelności urządzeń zawierających powyżej 500 ton ekwiwalentu CO2 – w urządzeniach, które nie mają zainstalowanego systemu wykrywania wycieków?
odpowiedź ukryj

Jaka jest wymagana minimalna czułość przyrządu do kontroli szczelności instalacji czynnika chłodniczego w pompach ciepła:

odpowiedź ukryj

Średnia waga baterii LiFePO4 w stosunku do tradycyjnych akumulatorów ołowiowo -  kwasowych wynosi ?

odpowiedź ukryj
Olej w sprężarce pełni następujące funkcję:
odpowiedź ukryj

Z jakim rodzajem elementu dławiącego w obiegu chłodniczym pompy ciepła musi współpracować sprężarka inwerterowa:

odpowiedź ukryj

Średnia waga baterii LiFePO4 w stosunku do tradycyjnych akumulatorów ołowiowo -  kwasowych wynosi ?

odpowiedź ukryj
W karcie urządzenia powinny być zawarte następujące informacje:
odpowiedź ukryj

Wydajność cieplna pompy ciepła wynosi 20 kW, zaś ze źródła dolnego pobierane jest 16 kW ciepła, w związku z tym moc napędowa sprężarki w tym urządzeniu wynosi:

odpowiedź ukryj

Dla jakiej ilości łańcuchów fotowoltaicznych połączonych równolegle wskazane jest zastosowanie dodatkowych bezpieczników gPv?

odpowiedź ukryj
Które miejsca odpowiadają za najczęstsze przecieki czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej?
odpowiedź ukryj

Jaka zmiana wymusiła na użytkownikach zakładanie kart urządzenia dla pomp ciepła:

odpowiedź ukryj

Zakres podstawowej normy PN-EN 61215:2005 dla  modułów  fotowoltaicznych wykonanych z krzemu krystalicznego  zawiera:

odpowiedź ukryj
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego oznaczany jest poprzez skrót: 
odpowiedź ukryj

Skraplacz w pompie ciepła, to urządzenie, które:

odpowiedź ukryj

Zakres podstawowej normy PN-EN 61215:2005 dla  modułów  fotowoltaicznych wykonanych z krzemu krystalicznego  zawiera:

odpowiedź ukryj
W pompie ciepła obiegi termodynamiczne następujące po sobie, przesuwają się?
odpowiedź ukryj

Oznacz elementy układu chłodniczego na poniższym schemacie oraz opisz ich funkcje:

odpowiedź ukryj

Norma PN-EN 60904-1:2007 określa:

odpowiedź ukryj
Jaka jest podstawowa jednostka masy w układzie SI jest?
odpowiedź ukryj

Dla pomp ciepła typu powietrze-woda lub powietrze-powietrze, dolnym źródłem ciepła będzie:

odpowiedź ukryj

Do zagrożeń występujących w trakcie wykonywania oraz użytkowania systemów fotowoltaicznych zaliczamy:

odpowiedź ukryj
Czynnik chłodniczy CO2 w porównaniu do R134a charakteryzuje się?
odpowiedź ukryj

Przyczyną powstawania szronu na powierzchni parownika sprężarkowej pompy ciepła pracującej w układzie powietrze - woda jest:

odpowiedź ukryj
Jak oznacza się całkowity równoważnik tworzenia efektu cieplarnianego uwzględniający bezpośrednią zdolność czynnika do tworzenia efektu cieplarnianego oraz pośredni wpływ na jego tworzenie przez zużycie energii elektrycznej podczas eksploatacji urządzenia ziębniczego?
odpowiedź ukryj

W jakim stanie znajduje się czynnik grzewczy za sprężarką:

odpowiedź ukryj
Kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane – określa wymagania związane z kontrola szczelności urządzeń wynika z zapisów?
odpowiedź ukryj

Monowalentny układ pracy pompy ciepła to praca pompy ciepła jako:

odpowiedź ukryj
Jeżeli temperatura skraplania jest wyższa od temperatury krytycznego punktu czynnika to skraplanie?
odpowiedź ukryj

Wybierz prawidłową odpowiedź dotyczącą współczynnika COP:

odpowiedź ukryj
Pod pojęciem pompy ciepła rozumiemy?
odpowiedź ukryj

Roczna efektywność energetyczna liczona jako stosunek wyprodukowanego w ciągu roku ciepła do energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie opisywana jest skrótem:

odpowiedź ukryj
Czym jest regulator ciśnienia ssania?
odpowiedź ukryj

Oleje chłodnicze - zwłaszcza syntetyczne - należy przechowywać w pojemnikach hermetycznych, otwieranych wyłącznie podczas operacji napełnienia sprężarki, ponieważ:

odpowiedź ukryj
Współczynnik COP ( ang. Coefficient Of Performance ) rozumiemy jako?
odpowiedź ukryj

Jaki płyn jest czynnikiem w zamkniętym obiegu termodynamicznym pompy ciepła:

odpowiedź ukryj
Kiedy jest wymagany stały system wykrywania wycieków w instalacji chłodniczej?
odpowiedź ukryj

Ile w przybliżeniu powinna wynosić moc grzewcza pompy ciepła aby ogrzała nowy budynek niskoenergetyczny o powierzchni 150 m²:

odpowiedź ukryj
Co jest zamiennikiem czynnika R12 w starych instalacjach jest?
odpowiedź ukryj

W instalacji hydraulicznej dolnego źródła ciepła musi zostać zamontowany:

odpowiedź ukryj
Czy odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych przed końcowym unieszkodliwianiem urządzenia, oraz w stosownych przypadkach, trakcie konserwacji, lub serwisowania ruchomych urządzeń chłodniczych jest bezwzględnie wymagany?
odpowiedź ukryj

W instalacji hydraulicznej dolnego źródła ciepła musi zostać zamontowany.

odpowiedź ukryj
Jaka jest częstotliwość kontroli szczelności instalacji ruchomych urządzeń chłodniczych o ilości czynnika chłodniczego powyżej 5 ton ekwiwalentu CO2 nie wyposażonego w system wykrywania wycieków? 
odpowiedź ukryj
zobacz wszystkie pytania