Uprawnienia gazowe typu F, innymi słowy uprawnienia F-Gazy, przeznaczone są dla osób, które zawodowo zajmują się produkcją oraz usługami związanymi z zastosowaniem fluorowanych gazów cieplarnianych lub produkcją i usługami przy substancjach zubożających warstwę ozonową. F-Gazy związane są  z określeniami: „gazy fluorowane” czy też „fluorowane gazy cieplarniane”.

Szkolenia F-Gazy przygotowują nie tylko do zdania egzaminu, lecz przede wszystkim do wydajnej oraz bezpiecznej pracy! Przechodząc kurs F-Gazy, unikniesz kłopotów w przypadku kontroli UDT.

Zapisz się na szkolenie! Wybierz termin i lokalizację.

Dla kogo uprawnienia F-Gazy?

Uprawnienia F-Gazy są dedykowane przedsiębiorcom oraz pracownikom, których praca obejmuje obsługę, montaż, naprawę oraz inną działalność przy urządzeniach chłodniczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych, a także przy pompach ciepła.

Szkolenia F-Gazy powinny przejść osoby, które planują pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie związanym z np.:

  • produkcją, instalacją i obsługą urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła;
  • podejmowaniem się serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych;
  • montażem, naprawą oraz serwisem agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych;
  • wykonywaniem likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych;
  • a także wykonywaniem działań takich jak konserwacja urządzeń technicznych wymienionych powyżej, w tym konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem.

Obowiązek posiadania certyfikatu to konieczność przejścia odpowiednich szkoleń F-Gazowych - jest to niezbędne do wykonywania pracy przy wszystkich wymienionych urządzeniach oraz instalacjach.

Co zrobić, aby otrzymać certyfikat F-Gazy?

Aby otrzymać certyfikat F-Gazy - uprawnienia F-Gazy, konieczne jest przejście odpowiednich kursów, i szkoleń F-Gazowych, które kończą się egzaminem. Po przejściu szkolenia i egzaminu będziesz mógł zajmować się zawodowo urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi, pompami ciepła oraz systemami ochrony przeciwpożarowej. Po odbytym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie ukończenia szkolenia, a następnie bezterminowy certyfikat zdania egzaminu, który wydawany jest przez Urząd Dozoru Technicznego.

Szkolenia F-Gazy – zapewniamy najwyższą zdawalność!

Często otrzymujemy pytanie: czy egzamin F-Gazy jest trudny? Otóż do tematu trudności egzaminów zawsze należy podchodzić indywidualnie, lecz egzamin F-Gazy z pewnością jest wymagający i trzeba wykazać się wiedzą z zakresu fluorowanych gazów cieplarnianych, substancji zubożających warstwę ozonową, a także urządzeń chłodniczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych czy też pomp ciepła.  Decydując się na szkolenia F-Gazy z nami, zdasz egzamin bez problemu – zapewniamy najwyższą zdawalność!

W naszym profesjonalnym szkoleniu uczestniczą doświadczeni fachowcy, którzy potrafią przekazać swoją wiedzę oraz umiejętności w łatwy sposób. Egzamin F-Gazy zdaje się bezpośrednio przed komisją powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zdanie egzaminu umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy.


Sprawdź dostępne lokalizacje zajęć oraz planowane terminy szkoleń f gazy    Harmonogram szkoleń


Sprawdź swoją wiedze. Przykładowe pytania i odpowiedzi przed egzaminem z f-gazów. Przykładowe pytania egzaminacyjne


Zobacz cennik pozostałych usług wartych uwagi, po szkoleniu fgazowym: Sprawdź ceny