Fotowoltaika wykorzystuje powszechnie dostępna odnawialną energię słoneczna w i przetwarza ją na energię elektryczną. System fotowoltaiczny powinien być indywidualnie zaprojektowany, dobrany i dostosowany do warunków pracy, zapotrzebowania oraz lokalizacji w której będzie pracował. Przyjmowanie poszczególnych zestawów fotowoltaicznych bez uprzednio przeprowadzonej analizy technicznej nie jest polecane, poniżej prezentujemy przykładowe podzespoły systemów fotowoltaicznych, których montaż i dobór powinien być zrealizowany przez wykwalifikowany personel posiadający niezbędne uprawnienia.

Zapraszamy na akredytowane przez UDT szkolenie z  systemów fotowoltaicznych oraz magazynowania energii.