Dane podstawowe

Zużycie ciepłej wody użytkowej CWU:

** Pamiętaj o doborze pompy ciepła z uwzględnieniem temperatury niezbędnej dla systemu CO.

* Kalkulator pokazuje szacunkowe wyniki oparte na przyjętych założeniach oraz wybranych danych historycznych oraz prognozowanych a nie realne wartości obliczeniowe. Dlatego uzyskanych szacunków nie należy brać pod uwagę w prost ale weryfikować je przeprowadzając pogłębioną analizę indywidualnie dla każdego badanego przypadku.