Cel programu

OSD

Ruszyła kolejna edycja programu Mój Prąd , który jest popularnym programem dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych produkujących zieloną energię. Poprzednia edycja programu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, a pula 500 mln złotych z poprzednich edycji została rozdysponowana w błyskawicznym tempie .Program Mój Prą jest to inwestycja proekologiczna wsparta przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska które wprowadziło kolejną edycje dofinansowania.

Mój Prąd - co trzeba wiedzieć

Ważną informacją jest to, że w edycji Mój Prąd 4.0 rozszerzony został cały zakres programu m.in do magazynów energii elektrycznej, jak i do magazynów ciepła. Nowa edycja prognozuje m.in, że rządowy program Mój Prąd wpłynie pozytywnie na bezpośredni rozwój banków do magazynowania energii. Ładowarki do samochodów elektrycznych wraz z połączeniem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii elektrycznej, umożliwiają ładowanie pojazdów we własnym garażu, z darmowej energii elektrycznej.

Dzięki takim programom, jak Mój Prąd, możliwe jest znaczne zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej przez mikroinstalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną

Program Mój Prąd 4.0 niesie za sobą możliwość otrzymania wyższe kwoty dofinansowania

Poniżej przedstawione zostały różnice w wysokości dofinansowań względem nowego systemu rozliczeń

mikroinstalacja + magazyny energii :

  • 7 000 zł dofinansowania do mikroinstalacji PV ( było to 5 000 zł)

  • 16 000 zł dofinansowania do magazynu energii (było to 7 500 zł)

mikroinstalacja bez magazynu energii możesz liczyć na otrzymanie środków :

  • 6 000 zł do mikroinstalacji PV (było 4 000 zł).

Podobnie jak w poprzednich edycjach programu, kwoty dofinansowania w programie Mój Prąd nie mogą przekraczać 50 proc. poniesionych kosztów. Jak ogłosił narodowy fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, właściciel domu decydując się na instalację fotowoltaiczną, magazyn energii, system magazynowania ciepła, oraz system zarządzania energią będzie mógł otrzymać nawet do 31 tys. zł dofinansowania”. 

Co ważne, wszyscy z dotychczasowych prosumentów poprzednich edycji mogą ubiegać się o podwyższenie dotacji!

Rozbudowa mikroinstalacji fotowoltaicznych

Terminem kwalifikowalności środków w Moim Prądzie 4.0 jest 1 lutego 2020 roku . Dzięki tej dacie, z dofinansowania będą mogły skorzystać Prosumenci, którzy w poprzedniej wersji programu uzyskali dofinansowanie w wysokości 3 tys.

Jednak aby móc to zrobić Prosumenci będą musieli zdecydować się na przejście rozliczeń net-billing, wymogiem będzie również dołączenie oświadczenia o zmianie systemu rozliczeniowego. Zwiększony próg dotacji będzie przysługiwała tylko dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na rozszerzenie instalacji o inne elementy, takie jak magazyn ciepła lub magazyn energii elektrycznej, albo oba rozwiązania jednocześnie.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej

Program priorytetowy Mój Prąd jest dedykowany w celu wsparcia rozwoju energetyki prosumenckiej i przysługuje zastosowanie magazynów ciepła, magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh, oraz systemów zarządzania energią HEMS/EMS.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji PV, lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej dzięki jej magazynowaniu poprzez zastosowanie magazynu energii elektrycznej lub ciepła.

UWAGA: nabór wniosków w programie Mój Prąd powstał dla prosumentów w nowym systemie rozliczeniowym net billing, oraz dla obecnych prosumentów, którzy zdecydowali się na zmianę systemu rozliczania z opustów na nowy system net billing.

OSD - zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej

Jest to zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej które potwierdza datę przyłączenia mikroinstalacji PV do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym został zainstalowany.

UWAGA: Nie ma możliwości zastąpienia oświadczenia żadnym innym dokumentem

Galeria zdjęć

wstecz