Szkolenie : 1180zł brutto

Szkolenie przypominające: 399 zł brutto

POZOSTAŁA ILOŚĆ MIEJSC:   4
Data:
TEORIA: 22-23.08.2024 zdalnie (online), PRAKTYKA: 26.08.2024 stacjonarnie Zabrze
Miejsce:
Teoria - zdalnie, praktyka - Zabrze ul. Wolności 345
Cena
1180 zł brutto

* Kurs przygotowujący do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie POMP CIEPŁA na podstawie art.152 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020r. poz. 261 i 284).

Zapisz się za pomocą formularza

Zapisz się telefonicznie 530 522 390


1. Miejsce szkolenia:

  • 2 dni teoretyczne – Webinarium 22-23.08.2024 (On-line)
  • 1 dzień praktyka –26.08.2024, Zabrze ul. Wolności 345

2. Organizator szkolenia:

Ekolhouse Sp. z o.o.


3. Czas trwania:

  • Teoria od godz. 16:30 - 20:30 (On-line)
  • Praktyka (Zabrze/ Chorzów) od godz. 10:00 - 15:00

4. Do kogo skierowane?

Firmy instalacyjne z branży hydraulicznej, klimatyzacyjnej, elektrycznej, sanitarnej oraz handlowej planujące rozpocząć działalność w zakresie instalacji pomp ciepła lub poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie instalacji pomp ciepła oraz ubiegać się o certyfikat nadawany w tym zakresie przez Urząd Dozoru Technicznego.


5. Baza szkoleniowa?

Baza przystosowaną do zajęć praktycznych umożliwiająca nabycie umiejętności praktycznych montażowych. W trakcie szkolenia możliwe jest uczestniczenie w fizycznych czynnościach związanych z instalacją oraz sterowaniem poszczególnych podzespołów instalacji pomp ciepła (gruntowych, powietrze-powietrze monoblok oraz CWU).


6. Harmonogram/ zakres szkolenia:

1.1 PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA POMP CIEPŁA

1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA, STOSOWANE W CZASIE INSTALOWANIA – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

1.3. PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

2.1. WPŁYW WARUNKÓW GEOTERMALNYCH I TERMICZNYCH NA DZIAŁANIE POMP CIEPŁA 2.1.1. Zasoby geotermalne i temperatury gruntu; charakterystyka regionalna

2.2. WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA I CIEPLNA POMP CIEPŁA

2.3. OBIEG TERMODYNAMICZNY POMP CIEPŁA

2.4. TYPY POMP CIEPŁA – powietrze/woda; woda/woda; solanka/woda; powietrze/powietrze

2.5. DZIAŁANIE ELEMENTÓW I OSPRZĘTU POMPY CIEPŁA: sprężarka, zawór rozprężny, parownik, skraplacz, środki konserwujące (smary) i czynniki chłodnicze

3.1. POWIETRZE; FILTRACJA POWIETRZA

3.2. GRUNT I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW GEOTERMALNYCH

3.3. KOLEKTORY MEANDRYCZNE, KOLEKTORY SPIRALNE, SONDY PIONOWE

4.1. INSTALACJE OGRZEWANIA

4.2. INSTALACJE CHŁODNICZE – chłodzenie pasywne i aktywne

5.1. OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO

6.1 INSTALACJA POMPY CIEPŁA

6.2 PŁUKANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE INSTALACJI

6.3 CZYNNOŚCI ROZRUCHOWE

7.1 CZYNNOŚCI BIEŻĄCE I OKRESOWE

7.2. MATERIAŁY I NARZĘDZIA STOSOWANE DO BADAŃ

7.3. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA

7.4. OKREŚLANIE I POMIARY PARAMETRÓW NA PODSTAWIE DANYCH TECHNICZNYCH

7.5. DOKUMENTACJA ODBIORCZA; ODDANIE INSTALACJI DO UŻYTKU


7. Co otrzymasz po szkoleniu?

Certyfikat ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014 r. poz. 505)


8. Co otrzymasz w trakcie szkolenia?

Wartościową wiedzę praktyczną oraz teoretyczną z zakresu zasad projektowania, doboru oraz wykonania systemów pomp ciepła.

Poznasz tendencję rozwoju oraz aktualną sytuację prawną w Polsce w tym zakresie.

Uzyskasz wiedzę z zakresu aktualnych oraz planowanych form dofinansowania instalacji.

Posiądziesz wystarczającą wiedzę do rozpoczęcia Twojej przygody z tą nową pasjonującą dziedziną wiedzy i biznesu.

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Wszystkie pola z * są wymagane.
wstecz