Planowanie montażu pompy ciepła w hali przemysłowej

Co warto wiedzieć?

Zmieniające się ceny jak również dostępność paliw ostatnimi czasy przyczyniły się do wzrostu zainteresowania alternatywnymi źródłami energii. Tym sposobem wielu inwestorów swoją uwagę skupia na źródłach OZE. Pierwszym krokiem jest często inwestycja w instalację fotowoltaiczną. W ten sposób wiele firm zapewnia sobie oszczędności na wydatkach na energię elektryczną. Równie często wiele z produkowanej energii przez te instalacje zostaje nie wykorzystanych. W tym miejscu inwestorzy decydują się na krok drugi – montaż pomp ciepła powietrze – woda.

Co warto wiedzieć planując montaż pompy ciepła powietrze – woda w budynku wielkogabarytowym?

Pompa ciepła powietrze – woda to urządzenie, które transportuje ciepło z dolnego źródła (powietrza atmosferycznego) do źródła górnego, którym jest woda płynąca w przypadku hal najczęściej w grzejnikach, instalacji podłogowej, nagrzewnicach powietrznych itp. Transport ten odbywa się przy wykorzystaniu sprężarki napędzanej energią elektryczną. Pompa ciepła do pracy potrzebuję wiec dostępu do powietrza zewnętrznego, energii elektrycznej oraz odbioru ciepła po stronie instalacji grzewczej. Urządzenie to jest w stanie dopasować swoją moc do aktualnego zapotrzebowania budynku dzięki czemu koszty ogrzewania pompą ciepła są możliwie najniższe. Za pracę pomp ciepła w ten sposób odpowiada inteligentna automatyka, w której skład wchodzi inwerter. Inwerterowe pompy ciepła najczęściej są w stanie modulować swoją moc w zakresie 30 – 100 %. Cecha ta sprawia, że urządzenia te powinny być odpowiednio dopasowane do zapotrzebowania budynku na moc grzewczą. Za duża moc sprężarki spowoduje zwiększoną konsumpcję energii elektrycznej, jej szybsze zużycie oraz przepłacenie inwestycji. Z kolei za mała jej moc spowoduje nie uzyskanie zamierzonego komfortu cieplnego oraz zwiększone wydatki na ogrzewanie. By uniknąć nieprawidłowego doboru mocy tych urządzeń w pierwszej kolejności należy dokładnie poznać potrzeby grzewcze budynku – w tym celu należy zlecić wykonanie audytu energetycznego uprawnionemu audytorowi.

Dobór pomp ciepła opiera się na dopasowaniu mocy pomp ciepła do potrzeb budynku do określonej temperatury zewnętrznej. Punkt ten nazywany jest punktem biwalentnym. Jego odpowiednia wartość zależy od strefy klimatycznej w której znajduje się budynek, a także rodzaju źródła zapasowego z którym ma współpracować pompa ciepła. Jeśli pompa ciepła ma współpracować z kotłem gazowym, punkt biwalentny należy określić w oparciu również o ceny gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz sprawność obu źródeł ciepła. W takich układach dobiera się moc pompy ciepła w ten sposób by jej użycie do danej temperatury zewnętrznej było bardziej opłacalne niż użytkowanie kotła gazowego. Zazwyczaj jest to temperatura wyższa niż w układach, w których pompy ciepła wspomagają się grzałkami elektrycznymi. W takich instalacjach wymagana moc pompy ciepła jest również mniejsza co czyni inwestycję bardziej korzystną. Unika się w ten sposób również przewymiarowania pompy ciepła w temperaturach dodatnich, kiedy to spada zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie, a z kolei moc pompy ciepła na mocy minimalnej mogłaby być zbyt wysoka. Należy również pamiętać o tym, że moc pompy ciepła oraz jej sprawność jest tym wyższa im różnica między temperaturą zewnętrzna a temperaturą zasilania jest mniejsza. Oznacza to, że pompa ciepła będzie tym mniej energii elektrycznej zużywać im wymagane temperatury zasilania instalacji będą niższe. Z kolei w przypadku ekstremalnie niskich temperatur powietrza zewnętrznego moc pompy ciepła może być niewystarczająca do potrzeb budynku. W takich sytuacjach automatyka pompy ciepła wysyła sygnał do dodatkowego źródła ciepła. Tym dodatkowym źródłem ciepła najczęściej jest grzałka elektryczna lub kocioł gazowy jak w przypadku pomp ciepła lub układów hybrydowych.

Do jakich celów możemy wykorzystać pompę ciepła?

Omawiane w tym artykule pompy ciepła Immergas oprócz funkcji ogrzewania instalacji CO są w stanie przygotować ciepłą wodę użytkową oraz pracować w funkcji chłodzenia. W związku z tym, że klimat z roku na rok stale się ociepla coraz częściej zadania stawiane pompą ciepła rozszerzane są o funkcje chłodzenia. Zadanie to może zostać spełnione chociażby poprzez połączenie pomp ciepła z instalacjami płaszczyznowymi, klimakonwektorami (rys.3) czy aparatami grzewczo-chłodzącymi.

Korzyści z połączenia pomp ciepła z kotłami gazowymi.

Instalacja grzewcza składająca się z dwóch źródeł ciepła daje duże poczucie bezpieczeństwa inwestorowi. To również duża elastyczność, która idzie w parze z ekonomią. Automatyka Immergas oparta o Sterownik Centralny daje możliwość wprowadzenia cen energii elektrycznej oraz ceny gazu. Na podstawie cen paliw, rodzaju drugiego źródła ciepła i sprawności konkretnej pompy ciepła, sterownik wybiera do pracy urządzenie, które jest tańsze w danej chwili w eksploatacji. Dodatkowo w przypadku jakiejkolwiek awarii jednego ze źródeł ciepła pracę może przejąć źródło drugie. To z pewnością ważny czynnik w przypadku budynków, w których stawia się wysokie wymagania co do temperatur wewnątrz obiektu. Zastosowanie pomp ciepła pozwala również na zwiększenie komfortu budynku w okresie letnim poprzez aktywację funkcji chłodzenia.

Szeroka oferta urządzeń Immergas daje możliwość montażu instalacji składającej z pomp ciepła o mocy od 4 do 180 kW połączonych z kotłami gazowymi o znamionowej mocy od 12 kW do nawet 7,2 MW.

Galeria zdjęć

wstecz