Zweryfikuj posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu systemów fotowoltaicznych. Odpowiedz na zadane pytania i sprawdź z nami prawidłowość swoich odpowiedzi.

Zakres podstawowej normy PN-EN 61215:2005 dla  modułów  fotowoltaicznych wykonanych z krzemu krystalicznego  zawiera:

odpowiedź ukryj

Norma PN-EN 60904-1:2007 określa:

odpowiedź ukryj

Do zagrożeń występujących w trakcie wykonywania oraz użytkowania systemów fotowoltaicznych zaliczamy:

odpowiedź ukryj