Zweryfikuj posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu tematyki pomp ciepła. Odpowiedz na zadane pytania i sprawdź z nami prawidłowość swoich odpowiedzi.

Najbardziej efektywne górne źródło ciepła dla pompy ciepła to:

odpowiedź ukryj

Jeżeli ilość ciepła w dolnym źródle w czasie pracy pompy ciepła jest nie wystarczająca do odparowania czynnika, wówczas wydajność pompy ciepła:

odpowiedź ukryj

Jaki jest prawidłowy obieg czynnika chłodniczego w instalacji pompy ciepła:

odpowiedź ukryj
Podaj rozwinięcie skrótu GWP:
odpowiedź ukryj
Pojęcie „dolne źródło ciepła” odnosi się do:
odpowiedź ukryj