Ogniwa PV wykonane z tellurku kadmu  zalicza się do ogniw?

cienkowarstwowych

wstecz