Zacienienie pojedynczego ogniwa wpływa się na:

Spadek generowanego prądu w całym module. Cały łańcuch połączonych szeregowo ogniw będzie więc generować prąd równy prądowi zacienionego ogniwa. Dodatkowo w zacienionym ogniwie będzie dochodzić do wydzielania się ciepła co w skrajnych przypadkach może prowadzić do trwałego uszkodzenia ogniwa.

wstecz