Standardowe warunki testu (ang. Standard Test Condidions – STC) określane są przez następujące parametry i ich wielkości:


Natężenie promieniowania świetlnego:                1000 W/m2
Temperatura:                                                                                                            25°C
Współczynnik masy powietrza AM*:                      1,5                       

wstecz