Techniką wykorzystywaną do produkcji cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych jest ?

PVD (Physical Vapour Deposition – Fizyczne osadzanie z fazy gazowej)

wstecz