Średnia waga baterii LiFePO4 w stosunku do tradycyjnych akumulatorów ołowiowo -  kwasowych wynosi ?

50%

wstecz